Oddział przedszkolny

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli.
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
Oświadczenie o braku kontaktu z COVID19
Procedury dotyczące bezpieczeństwa i zasad postępowania podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej dla dzieci z oddziału przedszkolnego.
Zgłoszenie na  rok  szkolny  2019/2020   o  potrzebie  opieki  przedszkolnej nad  dzieckiem  w  okresie  FERII LETNICH