Dokumentacja nauczania

Statut Szkoły Podstawowej w Świętej

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Przedmiotowe zasady oceniania z WOS.

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z informatykiRegulamin Pracowni

Przedmiotowe zasady oceniania z WF

Przedmiotowe zasady oceniania z religii kl.I-III

Przedmiotowe zasady oceniania z religii kl. IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody.

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki

Przedmiotowe zasady oceniania z j. polskiego.

Przedmiotowe zasady oceniania z j. niemieckiego.

Przedmiotowe zasady oceniania z j. angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowe zasady oceniania z j.angielskiego dla klas 4-8

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii

Przedmiotowe zasady oceniania z etyki z klas 1-3

Przedmiotowe zasady oceniania z etyki z klas 4-8

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

Przedmiotowe zasady oceniania z EDB

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej  

Osiągnięcia ucznia kończącego I etap edukacyjny i kryteria oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii