Program „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2019/2020 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział w projekcie rządowym Aktyna Tablica, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.
Planowane sposoby wykorzystania tablicy:
1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych* przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.
Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:
1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji
3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie
4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.
Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest pan Mirosław Mróz.
Powołany został także zespół wspomagający pracę dyrektora: zespół samokształceniowy ds. wspierania dyrektora w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK w składzie Mirosław Mróz, Alina Janowska, Maryla Maciejewska, Helena Kołda, Jarosław Fifielski.

 

Scenariusz lekcji otwartej z geografii na temat: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej w klasie V

Scenariusz lekcji otwartej z doradztwa zawodowego z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasach 7-8

Scenariusz lekcji otwartej z edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 1