Dokumenty, druki, info, Ubezpieczenia

Klauzula dotycząca monitoringu działającego na terenie szkoły.

Klauzula ochrony danych osobowych dla rodziców uczniów. 

Ubezpieczenie NNW uczniów.

Dokumenty dotyczące rekrutacji są umieszczone na  stronie BIP szkoły

DO POBRANIA:

podanie do przedszkola (można wypełnić komputerowo).

podanie do przedszkola (wersja pdf).

DRUK oświadczenia o rezygnacji z żywienia lub objęcia żywieniem dziecka w szkole.

Druk ZGŁOSZENIA NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ – (wersja do edycji)

Druk ZGŁOSZENIA NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ – (wersja do druku – pdf)