Historia

Na budowę nowej szkoły czekały pokolenia mieszkańców w Świętej, gdyż dotychczas nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach – w pięciu budynkach. W 1993 roku władze oświatowe i gminne zdecydowały o konieczności rozpoczęcia budowy. Najodpowiedniejszym miejscem okazało się boisko sportowe usytuowane 200 metrów za wsią, obok lasu. Wytyczono plac budowy. Projekt szkoły wykonał mgr inż. Edwin Kopicki, a głównym wykonawcą został inż. Jerzy Jankowiak. 25 kwietnia 1994 roku ekipa budowlana dokonała pierwszego wykopu. 14 maja 1994 roku młodzież szkolna, grono pedagogiczne i licznie zebrani rodzice przeżywali wiele emocji goszcząc premiera RP Waldemara Pawlaka, Wojewodę Pilskiego Jerzego Olszaka, Wójta Gminy Kazimierza Trelę, Kuratora Oświaty w Pile Donatę Kilar. Pan premier oraz zaproszeni goście dokonali wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły. Dzień ten stał się odtąd Świętem Szkoły. Dzięki troskliwej opiece i finansowemu wsparciu gminy i Kuratorium Oświaty w szybkim tempie został zbudowany i oddany do użytku gmach szkoły. 2 września 1996 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej uzyskała nowy, przestronny budynek. W jego otwarciu uczestniczył Minister Edukacji Narodowej – prof. Jerzy Wiatr.

1 września 2013r. szkoła została połączona razem z funkcjonującym w tym samym budynku gimnazjum i do roku 2017 funkcjonował Zespoł Szkół nr 2 w Świętej.W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy oświaty i likwidacji gimnazjów ponownie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej.

Oprócz uczniów miejscowych dowożone są do szkoły dzieci z okolicznych wsi: Nowej Świętej, Wąsosza, Blękwitu i Klukowa. Szkoła dysponuje świetlicą, stołówką, salą komputerową i salą gimnastyczną. W murach tejże szkoły uczniowie zgłębiają tajniki wiedzy, kształtują charaktery i podtrzymują jej tradycje. Swoje zainteresowania mogą rozwijać w kółkach: fletowym, teatralno – recytatorskim, plastycznym, lekkoatletycznym, przyrodniczym, wokalnym, tanecznym. W szkole działa również Samorząd Uczniowski. Tak więc dla każdego znajdzie się coś ciekawego.

KIEROWNICTWO SZKOŁY w latach 1929 – obecnie

Stanislaw Kierzek 1929 – 1939

Władysław Maćkowicz 1945 – 1958

Jan Zdrenka 1958 – 1969

Ireneusz Szczotka 1969 – 1971

Jan Zdrenka 1971 – 1984

Kazimiera Szczotka 1982 – 1983

Wanda Nafalska 1984 – 1991

Maria Jaszczyk 1991 – 1992

Ireneusz Szczotka 1992 – 1998

Elżbieta Kozicz 1998 – 2013

Mariusz Filipkowski 2013- obecnie