Klasy 1-3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna – Organizacja zajęć w szkole podstawowej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Procedury dotyczące bezpieczeństwa i zasad postępowania podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej dla uczniów klas 1-3.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Oświadczenie o braku kontaktu z COVID-19