Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

24.10.2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich gimnazjum z panem Jackiem Bieleckim – pracownikiem KRUS-u na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i specyfiki wykonywanego zawodu.